Ventilation och VVS

Lägenhetsventilation                    

Lägenheten ventileras med hjälp av gemensamma frånluftsfläktar placerade i fläktrum på plan 15. Luften sugs ur lägenheten via frånluftsdon i badrummen, i taket i kök och garderob samt spiskåpan i köket. För att köket ska ventileras kontinuerligt är inte spiskåpan helt stängd i grundinställningen.

För att det inte ska uppstå undertryck i lägenheten, med sämre ventilation som följd, ska ventilerna för tilluften alltid vara öppna. Dessa ventiler sitter bakom några av lägenhetens radiatorer. Dessa så kallade tilluftsradiatorer tar in luft utifrån via ett filter bakom radiatorn. Uteluften filtreras och värms upp.

Om du vill få in ouppvärmd uteluft öppnar du skjutluckorna som sitter upptill.

Viktigt

Frånluftsdonen i badrummet, köket och garderoben är individuellt inställda för varje lägenhet och får ej ändras eller blockeras.

Filtren bakom tilluftsradiatorerna bör dammsugas två gånger per år och bytas vart femte år. Rätt underhåll ger renare luft med mindre pollen och damm samt motverkar mögel- och allergiproblem.

Filtret i spiskåpan ska rengöras för att minimera risken för brand.  

Lägenhetsvärme                           

Lägenheten är utrustad med fällbara vattenradiatorer försedda med termostatventiler. Dessa är graderade 1-3 samt med en asterisk (*).

Med termostatventilen kan du ställa in värmen i rummet mellan c:a 14-23 grader C. Om du ställer ventilen på läge “I” stängs värmen av helt.

För kallt i rummet

Vrid termostaten moturs mot högre siffror. Det är c:a 3 grader mellan siffrorna.

För varmt i rummet

Vrid termostaten medurs mot lägre siffror.

Vädring

När du vädrar ställer du termoststaten i läge asterisk (*). Annars kommer den kalla luften att öppna termostatventilen.

Återställ efter avslutad vädring.

Bygg inte in termostatventilen

Om en gardin hänger över termostatventilen, eller en stor möbel står tätt framför,

påverkas termostatens funktion. Det blir varmare runt termostaten än vad det är I rummet och värmen dras ner på radiatorn. 

Vatten (tappvatten)

Generellt är att både kallt och varmt vatten distribueras genom tryckstegring.

Vi har en låg zon (våning 1-7) och en hög zon (våning 8-15).

Om du märker att trycket minskar eller försvinner ska du omgående kontakta Tekniska Gruppen.

Varmvatten

Vår uppvärmning från central är inställd på en nivå som gör att legionella bakterier inte kan uppstå. Minimitemperaturen för detta är 50 grader C.

Temperaturen på vårt varmvatten är 50-56 grader C beroende på förbrukningen.

Om du upplever att vattnet är för varmt ska du ställa termostathandtaget mot kallare läge och sedan justera mot det varmare läget som passar.

Sanitet                        

Vanliga fel som kan uppstå i avloppssystemet:

Dålig lukt: Kan bero på uttorkat vattenlås. Spola igenom avloppssystemet.

Stopp: Fasta föremål eller papper i vattenlåset. Rensa med krok eller liknande. Använd propplösare, dock inte i toalettstolen.

Stopp i golvbrunn, handfat eller diskho: Igensatt vattenlås. Lossa vattenlåsets rensplugg. Spola med varmt vatten. Använd propplösare.
                                       

Om felet inte kan åtgärdas ta kontakt med föreslagen hantverkare.

(Flik 10, 2015-03-04)