Fastigheten

Gästsalen 4 består av höghuset på Maltesholmsvägen 153 samt tillhörande tomtmark. Föreningen ansvarar för skötseln och yttre underhåll .

Arbetet är fördelat på frivilliggrupper som ansvarar för olika delar av underhållet. För fastighetens underhåll ansvarar Tekniska gruppen.

Städning av gemensamma utrymmen sköts på entreprenad.

För underhåll av den egna lägenheten ansvarar bostadsrättsinnehavaren. Läs mer under rubriken Underhåll av lägenheten.