Frivilliggrupper

För vår trivsel och trevnad finns flera grupper som ansvarar för olika områden, i och omkring huset.

Bastugruppen

Håller ordning på bastun. En kväll i veckan ordnas dambastu och en kväll herrbastu. Däremellan kan bastun bokas för privat bruk.

Kontakt damer:
Marianne Laestadius
Gunvor Pautsch

Kontakt herrar:
Hans Laestadius
Gertz Sjöberg

Festkommittén

Minst ett par gånger om året är det fest som festkommittén arrangerar. Bland annat ordnas såväl vår- som julfest i samlingslokalen på plan 15.

Kontakt: Ann-Marie Gröhn

Fikagruppen

Ungefär en gång i månaden träffas vi för gemensam kaffestund på eftermiddagen. Oftast på plan 15, men vid fint väder kan vi ses i pergolan.

Kontakt: Marianne Laestadius

Gröna gruppen

Gröna gruppen ser till att vi har det fint runt huset. Rabatter som prunkar, välskötta buskar och ständigt blommande kruka i pergolan är gruppens förtjänst.

Kontakt: Anita Söderberg

Vita gruppen

Vintertid är det vita gruppen som sköter utsidan. De skottar när det fallit snö och sandar utanför så att vi slipper halka.

Kontakt: Per-Åke Bengtsson

Filmgruppen

Med jämna mellanrum anordnas filmkvällar på plan 15. Affischer på anslagstavlan på entréplanet annonserar vilken film som kommer att visas.

Kontakt: Eva Stavenow

HLR-gruppen

På nästan varje våningsplan finns någon som utbildats i hjärt-lungräddning och användning av hjärtstartare som finns på plan 2, vid motionscykeln och löpbandet. Ring först 112 och påbörja sedan hjärt-lungräddning så snart som möjligt. På väggen intill hjärtstartaren finns en namnlista med telefonnummer till de utbildade personerna. Kontakta någon av dem om du behöver hjälp.

Tekniska gruppen

Gruppen ansvarar för underhållet av fastigheten. Det är till dem du ska vända dig om du upptäcker något fel i de gemensamma utrymmena. Kontaktuppgifter till dem hittar du under Kontakt.

Kontakta styrelsen om du också vill hjälpa till i någon av grupperna.