Kontakt

Adress: Maltesholmsvägen 153, 165 62 Hässelby.

E-post: gastsalen4@outlook.com


Styrelse:

Ordförande: Anita Bengtsson, 070-719 66 43

Sekreterare: Ann-Marie Gröhn, 070-275 13 90

Ekonomi: Jonny Nilsson, 076-327 09 28

Teknik: Björn Rundberg, 070-686 13 10

Fastighetsskötsel: Anita Söderberg, 072-332 32 02

Suppleant: Hans Laestadius, 070-526 25 66


Tekniska gruppen:

Jan Adolfsson 070-418 59 51

Harry Gröhn 070-725 31 88