För boende

Felanmälan:

Akuta fel
Vi har avtal med Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB.
Larmnummer 08-18 60 00 (Använd endast vid allvarliga akuta fel.)

Fel i gemensamma utrymmen
Kontakta Tekniska gruppen.

Fel på hissarna
Kontakta styrelsen.
Om du fastnar i hissen ska du använda nödtelefonen. Håll knappen intryckt 10 sekunder.

Fel i egna lägenheten
Kontakta Tekniska gruppen eller se listan på föreslagna hantverkare.
Vid akuta fel kontakta Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB (se ovan).
Alla åtgärder bekostas av lägenhetshavaren.