Parkering

Föreningen har 17 parkeringsplatser. Kontakta styrelsen för att ställa dig i kö: gastsalen4@outlook.com.
Hyran för p-plats utan laddstolpe är 300 kronor/månad, 200 för den mindre platsen nr 17. För plats med laddstolpe är hyran 800 kronor/månad.

För att underlätta för föraren av bilen intill att komma in i sin bil ställer vi oss med vänster hjul på den vita markeringslinjen.

Tvätt av motorfordon får ej ske på parkeringsplatser.

El-uttag
El är tillgänglig i uttagen under den kalla årstiden, normalt från november till och med mars. Befintlig timer får inte spärras eller på annat sätt manipuleras. Motorvärmare får endast användas i samband med att du ska köra bilen bilen. Kupévärmare kan inte vara på mer än 600 W på grund av risk för överbelastning i el-central.

Laddstolpar
Laddstolpar har i dagsläget installerats på två av våra p-platser och kommer succesivt installeras vid behov.
Avgiften för plats med laddstolpe är något högre.

Vem får parkering
Parkeringsplatser är förbehållna bostadsrättshavare och får inte nyttjas av boende i andra hand. Om lägenheten är uthyrd i andra hand får parkeringsplatsen disponeras av den som står först i kön. När bostadsrättshavaren flyttar tillbaka återfår den sin parkeringsplats.

Besöksparkering
Besökande/gäster hänvisas till kommunens parkeringar, exempelvis Maltesholmsvägen och Medsolsbacken (observera datumparkering vintertid) eller betalparkeringen bakom kyrkan.