Parkering

Föreningen har 17 parkeringsplatser. Kontakta styrelsen för att ställa dig i kö: gastsalen4@outlook.com.

För att underlätta för föraren av bilen intill att komma in i sin bil ställer vi oss med vänster hjul på den vita markeringslinjen.

Tvätt av motorfordon får ej ske på parkeringsplatser.

El-uttag
El är tillgänglig i uttagen under den kalla årstiden, normalt från november till och med mars. Befintlig timer får inte spärras eller på annat sätt manipuleras. Motorvärmare får endast användas i samband med att du ska köra bilen bilen. Kupévärmare kan inte vara på mer än 600 W på grund av risk för överbelastning i el-central.

Laddstolpar
Laddstolpar har i dagsläget installerats på några av våra p-platser och fler kommer succesivt att installeras vid behov.
Avgiften för plats med laddstolpe är något högre.

Vem får parkering
Parkeringsplatser är förbehållna bostadsrättshavare och får inte nyttjas av boende i andra hand.

Den som inte själv utnyttjar sin plats har möjlighet att låna eller hyra ut den i andra hand en månad. För uthyrning/utlån längre tid än en månad ska anmälan göras till styrelsen som fördelar efter kötid. Endast i undantagsfall beviljas andrahandsuthyrning för längre tid än tre månader.

Besöksparkering
Besökande/gäster hänvisas till kommunens parkeringar, exempelvis Maltesholmsvägen och Medsolsbacken (observera datumparkering vintertid) eller betalparkeringen bakom kyrkan.