Månad: oktober 2022

Energinytt september 2022

Den nya energigruppen har till uppgift att titta på energiförbrukning och komma med råd för att dämpa kostnadsökningar, och för att vi på sikt förmodligen måste spara energi för att det ska räcka till alla.

Föreningen har haft en ganska jämn förbrukning som dock minskade märkbart då glödlampor byttes till ledlampor. Samtliga är nu bytta utom de fyra i entréhallen där hela armaturerna i så fall måste bytas. En kostnad som inte motiveras av den besparing som kan göras.

Några tips till medlemmarna:

  • Tvätta fulla maskiner i tvättstugan såväl som i lägenheten.
  • Duscha i stället för att bada.
  • Låt inte varmvatten rinna i onödan, varken när du duschar eller annan användning.
  • Stäng av termostaten i elementet när du vädrar.
  • Vädra med måtta, om det är för varmt i lägenheten kan du sänka värmen på elementet.

Det är ganska små insatser, men om förändringen görs i alla 54 lägenheter så ger det resultat.

Medlemsnytt september 2022

Stort tack till arrangörerna av korvgrillningen!

Hälsonytt
Gymnastiken är i full gång på plan 15.
Dambastun är varm 18:00 på tisdagar och herrbastun 17:00 på torsdagar.
Den 5:e Covid-vaccinationen kunde alla över 65 få den 22 september.

Tekniska gruppen
Översyn av rökgasfläktar har genomförts.
Lampor i allmänna utrymmen har bytts till ledbelysning.
Vi testar luftrenare i soprummet.

Fastigheten
Tack till gröna gruppen för skötsel av våra välplanerade rabatter.
Soptunnorna är tillbaka i ursprungsläge.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och stabil. Styrelsen håller ett vakande öga på förbrukningen av el, värme och vatten.
En elbesparingsgrupp har startats.

Laddstolpar
Ytterligare en laddstolpe kommer att monteras under hösten/vintern.

Planerade aktiviteter
Kaffestund
Filmkväll den 28 september
Pubkväll någon gång i oktober.
Julfest 3 december.