Boendepolicy

Att bo i vår förening innebär att vi alla ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för boendet. Tillsammans äger och förvaltar vi alla vårt hus. Följer vi vår boendepolicy blir vårt boende ännu mera trivsamt.

Ansvar

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna och boendepolicyn.

Medlemmarna är alla skyldiga att följa vår policy, ta ansvar för den egna lägenheten och gemensamma utrymmen.

Medlemmarna har inte bara rätten till sina bostäder utan även skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Det är viktigt att vi alla visar hänsyn.

För vem gäller reglerna?

Boendepolicyn gäller inte bara dig som lägenhetsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster och hantverkare som du anlitar.

Säkerhet

Lämna inte ut inpasseringsbrickor (APTUS), nycklar eller portkoder till obehöriga.

Släpp inte in någon okänd person. Se till att ytterdörrar och dörrar till gemensamma utrymmen stängs efter dig.
Detta för att minska risken för inbrott och att skadedjur kan ta sig in. 

Fungerar inte lås ska du omgående informera Tekniska Gruppen eller styrelsen.

Utrustning i lägenheterna

Utrustningen i lägenheterna är valfri med två viktiga undantag.

Köksfläkten får inte vara motordriven. Ett mekaniskt spjäll reglerar luftflödet till de gemensamma frånluftsfläktarna på plan 15. Detta för att inte påverka det inställda fläktsystemet och blåsa in matos i grannarnas lägenheter.

Avfallskvarn får inte installeras p.g.a. risk för stopp i avloppsledningar och stammar.

Förändringar och underhåll av lägenheten

Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Läs mer om vad som ingår i underhållsansvaret under rubriken Underhåll av lägenheten.

Arbete i lägenheten

Vid arbete i lägenheten ska du ta hänsyn till dina grannar. Det innebär att arbete får pågå mellan kl. 07:00 till 20:00 måndag till fredag och mellan kl. 09:00 och 18:00 lördagar och söndagar.

Fest

När du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen desto lägre ljudnivå är en bra regel.

Skräp

Hjälp till att hålla hisshallar, grönområde och parkering rent från skräp och släng inte fimpar eller snus på marken.

Ställ inte sopor i hisshallen då det snabbt sprider sig en odör genom hela huset. 

Balkong och uteplats

För en inglasad balkong gäller samma regler som inomhus.

Det är endast tillåtet att använda elektrisk grill.

Fåglar får inte matas då det drar till sig skadedjur.

Röker du så tänk på att din rök lätt sugs in i grannarnas lägenheter då husets ventilationssystem bygger på undertryck.

Blomlådor ska hänga på insidan av balkongen.

Inga fasta installationer på balkongen förutom inglasning enligt befintligt bygglov.

Att skaka mattor, sängkläder etc. från balkongen är inte tillåtet.

Gemensamma utrymmen

Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer eller hisshallar får inte ske utan styrelsens medgivande. Tillfälliga mäklaranslag vid lägenhetsförsäljning är godkända men ska avlägsnas av säljare eller mäklare direkt efter visning.

Håll god ordning i sop- och cykelrum. Det är vi medlemmar som ansvarar för städningen.

Sortera dina sopor enligt anvisningarna i soprummet.

Rengöring av sopkärlen ingår inte i hämtningsavgiften utan kostar föreningen extra.
Knyt därför ihop soppåsen ordentligt och se till att den är tät.

Grovsopor får inte ställas eller slängas i soprummen utan fraktas till Lövsta eller Bromma ÅVC. Följ anslagen i soprummen.

Parkering

Parkering sker på anvisade platser som hyrs ut av föreningen enligt en separat kölista. Platsen är inte knuten till lägenheten och kan inte överlåtas vid lägenhetsförsäljning. Läs mer under rubriken Parkering.

Parabol och antenn

Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, fasad, balkong eller fönster.

Lås, Nycklar och Inpasseringsbrickor

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för lägenhetens lås och nycklar till låssystemet (ASSA CFP 853).

Styrelsen ansvarar för nycklar till gemensamma utrymmen samt för inpasseringsbrickorna (APTUS) till porttelefonsystemet.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning får endast ske efter godkännande av styrelsen. Skäl som kan godkännas är provboende, tjänst eller studier på annan ort.

Vid uthyrning ska ett kontrakt skrivas mellan medlem och hyresgäst med kopia till styrelsen.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.