Månad: augusti 2022

Medlemsnytt juli 2022

Stort tack till festkommittén som ordnade en fantastisk sommarfest med god mat och trevlig underhållning.

Såväl gymnastiken som dam- och herrbastun har sommaruppehåll, men startar igen i höst.

Tekniska gruppen rapporterar att stamspolning genomfördes i början av maj.

Gröna gruppen har ställt om från ”vårbruk” till sommarunderhåll. Dessutom har bänkarna i pergolan tvättats och behandlats.

Styrelsen uppmanar medlemmarna att slänga skaldjursrester i dubbla papperspåsar för att undvika dålig lukt i soprummet.

Styrelsen har också undersökt möjligheten att friköpa vår tomt från kommunen. På grund av de väntade räntehöjningarna har ett friköp bedömts vara allt för dyrt och styrelsen har därför beslutat att inte gå vidare med ärendet.

Två laddstolpar är nu installerade på parkeringsplatserna nr 2 och nr 11.

I fortsättningen kommer inte huspärmen att uppdateras. Den kommer istället att ersättas av informationen här på webbsidan. Undantaget är fyra sidor varav de tre första även i fortsättningen kommer att delas ut i postfacken:

  • Vår medlemsförförteckning.
  • Prislista för lokalhyra av samlingslokalen samt hyra av gästlägenheten.
  • Listan över rekommenderade hantverkare.
  • Förteckning över frivilliggrupperna kommer enbart sättas upp i anslagstavlan entrén plan 1.

Kommande aktiviteter under hösten 2022:

  • Grillkväll, dock inget datum satt ännu.
  • Nästa styrelsemöte hålls 2022-09-05.