Sophantering

Soprummen ligger på plan 1 i nedre entréplanet. Det inre soprummet används för mellanlagring av hushållsavfall, elavfall och övrigt förpackningsavfall.

Hushållssoporna hämtas av kommunens entreprenör. Övriga sopor, som skall källsorteras hämtas av vår egen sopentreprenör.

Du som har hemtjänst, se till att personalen är informerad om våra regler för sophantering.

Sortering

Soporna ska sorteras. Om det inte går att skilja materialen åt sorterar du efter det viktmässigt dominerande materialet. På Stockholm stads hemsida finns en utförlig sorteringsguide.

I soprummet finns kärl för:

Hushållssopor, ej rengjorda förpackningar, kuvert och blöjor.

Kompost, matrester, tepåsar, kaffesump och kaffefilter.

Rengjorda/ursköljda förpackningar uppdelat på

  • Pappersförpackningar (hopvikta)
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar

Tidningar, inklusive reklamblad, tidskrifter, broschyrer, skrivpapper och kataloger.

Elavfall, tex lysrör, lysrörslampor, glödlampor, mindre elapparater upptill storlek kaffebryggare och batterier.

Försök se till att soporna tar så liten plats som möjligt och att hushållssopor alltid lämnas i hopknutna plastpåsar.

Övrigt avfall lämnas till återvinningscentraler som finns i Lövsta och Bromma.

Kommunen kommer fyra gånger per år med en lastbil till torget där vi kan lämna el-avfall (upp till mikrovågsugns  storlek) samt avfall innehållande kemiska produkter.

Hämtningsdatum och tider meddelas i tidningen Mitt i.

För att hjälpa dem som har svårt att själva klara transport till återvinningscentral hyr styrelsen en släpvagn en gång om året för att ombesörja gemensam bortforsling av sopor som inte kan källsorteras.