Försäkra ditt boende

Det finns ingen skyldighet enligt lag att ha hemförsäkring. En sådan är emellertid att rekommendera, inte minst för att den regelmässigt innehåller mer än det skydd för hemmet som man naturligt nog förknippar med försäkringen. Som exempel kan nämnas rättsskydd (som krävs för att staten ska stå för dina ombudskostnader om du skulle hamna i en rättstvist), ansvarsförsäkring (som kan få stor betydelse om du skulle skada någon eller någon annans egendom) och reseskydd (som gäller de 45 första dagarna utomlands).

Som bostadsrättshavare ansvarar du, förutom för lös egendom, även för fast inredning (badrum, köksskåp, parkettgolv och liknande). Försäkringsbolagen erbjuder därför ofta olika sorters tilläggsförsäkringar för bostadsrätter.

Styrelsen för Brf. Gästsalen 4 rekommenderar därför att samtliga medlemmar har en giltig hemförsäkring.

Styrelsen har tecknat en Fastighetsförsäkring som täcker vårt bostadshus till fullvärde i händelse av skada.

Följande delar ingår i denna försäkring:

  • Sanering och odjursbekämpning
  • Oljeskadeförsäkring
  • Skadeståndsgaranti
  • Maskinförsäkring

Dessutom har föreningen tecknat följande tilläggsförsäkringar:

  • Hyresförlustförsäkring
  • Ansvarsförsäkring (som fastighetsägare)
  • Bostadsrättsförsäkring (ersätter bostadsrättsförsäkring i din privata hemförsäkring).

Du bestämmer själv om du vill teckna tillägg för bostadsrätt i din privata hemförsäkring, då denna kan ha lägre självrisk och högre ersättning, vid skada, än den som föreningen tecknat kollektivt. Kontrollera med ditt försäkringsbolag.