Månad: januari 2022

Medlemsnytt Januari 2022

Högtrycksspolning av stammarna planeras under våren.

Höghusgruppen anordnade en demonstration utanför Hässelby slott den 16:e december då stadsdelsnämnden skulle ta ställning till höghusbygget. Uppslutningen var god och lokaltidningen Mitt i skrev om protesterna.

Stadsdelsnämndens ordförande och vice ordförande bedyrade att ledamöterna var eniga med oss om det olämpliga i att bygga ett höghus på den lilla plätten. Trots det blev besvikelsen stor när mötesprotokollet blev offentligt och, enligt vår uppfattning, inte tillräckligt tydligt tog avstånd från bygget.

Extra stämma hölls i november 2021 för att diskutera laddstolpar för el-bilar.