Brandskydd och brandsäkerhet

Fungerande brandvarnare
Prova regelbundet din brandvarnare. Om den inte fungerar kontakta Tekniska gruppen.

Lämna aldrig levande ljus
Släck dem när du lämnar rummet!

Blockera inte hisshallarna
Rullatorer, cyklar och liknande hindrar din väg ut och räddningstjänstens väg in.

Gå aldrig ut i rökfylld hisshall
Stanna i din lägenhet. Larma 112.

Om brand uppstår i lägenheten
Om det gäller en mindre brand eller rökutveckling som du själv kan släcka med brandfilt eller liknande, till exempel något på spisen, i ugnen eller en brödrost som ryker: Öppna inte lägenhetsdörren! Då kommer röken ut i hisshallen dör det finns en brandvarnare som startar brandlarmet och brandluckan på taket öppnas. Öppna i stället fönster och balkongdörr så att röken vädras ut. När det är klart slutar din egen brandvarnare att ljuda.

Är det en allvarligare brand som du inte kan släcka själv ska du stänga fönster och dörrar. Larma 112. Lämna lägenheten och stäng in branden.

Förvaring av brandfarliga varor
Varor som T-röd, bensin, gasol, aceton, förtunning, spolarvätska, tändvätska samt de flesta sprayburkar klassas som brandfarliga. Hur de får hanteras styrs av föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Varorna får förvaras i lägenheten, dit även den inglasade balkongen räknas, under förutsättning att de bara är för hushållets behov. Vätskor får förvaras i behållare som rymmer max 10 liter och gasolbehållare med en volym på högst 5 liter (typ 2012). Brandfarliga varor får inte förvaras i förråden eller i hisshallarna.

Utrymning
Vid utrymning av fastigheten: Ring på hos grannarna och hjälp dem om så behövs. Använd trapporna! Hissarna får endast användas om du sitter i rullstol eller är beroende av rullator för att förflytta dig.

Samlingsplats
Vid Hemköps varuintag, vid parkeringen på andra sidan gatan. Kontrollera att dina grannar är där!