Medlemsnytt Mars 2022

Hälsonytt
Gymnastiken är i full gång på måndagar.
Dam- och herrbastu på tisdagar respektive torsdagar är också igång.
Fjärde sprutan med Covid-vaccin har erbjudits alla över 80.

Fastigheten
Gröna gruppen är igång med ”vårbruket”.
Ny fimpkruka kommer att sättas ut på framsidan.
Belysningen i entrén på plan 1 ska rengöra armaturerna och byta glödlampor.
Installationen av laddstolpar är försenad. Eventuellt kommer de under vecka 13.
Stamspolning utförs under vecka 19.

Stoppa höghusbygget
Höghusgruppen har haft möten med politiker.

Kommande aktiviteter
Pubkväll fredag den 1 april.
Filmkväll planeras någon gång i maj.
Vårfest lördag den 21 maj.
Årsstämma hålls onsdag 1 juni.

Medlemsnytt Januari 2022

Högtrycksspolning av stammarna planeras under våren.

Höghusgruppen anordnade en demonstration utanför Hässelby slott den 16:e december då stadsdelsnämnden skulle ta ställning till höghusbygget. Uppslutningen var god och lokaltidningen Mitt i skrev om protesterna.

Stadsdelsnämndens ordförande och vice ordförande bedyrade att ledamöterna var eniga med oss om det olämpliga i att bygga ett höghus på den lilla plätten. Trots det blev besvikelsen stor när mötesprotokollet blev offentligt och, enligt vår uppfattning, inte tillräckligt tydligt tog avstånd från bygget.

Extra stämma hölls i november 2021 för att diskutera laddstolpar för el-bilar.

← Föregående sida