Valberedning

     

    Brf GÄSTSALEN 4

Valberedning

Lars-Erik Janssson    Sammankallande   072-739 3901

Brittmarie Rosenquist                               070-536 2545                         


E-mail till valberedning skickas till:


gastsalen@comhem.se


Vår besöksadress är:

Maltesholmsvägen 153, 165 62 Hässelby