Frvilliggrupper

     

    Brf GÄSTSALEN 4

Frivilliggrupper

Frivilliga funktionärer Gästsalen 4


BASTU DAMER

Marianne Laestadius

Gunvor Pautsch


BASTU HERRAR

Lars-Erik Jansson


FESTKOMMITTÉN

Ann-Marie Gröhn, sammankallande

Gunilla Edberg

Brittmarie  Rosenquist

Rosi Gunnarsson

Hans Laestadius, adjungerad


GRÖNA GRUPPEN

Anita Söderberg, sammankallande

Magnus Brolin

Gunilla Edberg

Bengt Thunvall

Lennart Sundin

Marlene Lagergren


VITA GRUPPEN

Magnus Brolin  Sammankallande

Jan Ekberg

Carl-Axel Jansson

Per-Åke Bengtsson

Jonny Nilsson

Lennart Sundin


KAFFESTUND PÅ EFTERMIDDAGEN

Marianne Laestadius


UTHYRNING

Anita Söderberg


BATTERIGRUPPEN

Plan 3-5    Berit Örnevall

Plan 6-7    Bengt Thunvall

Plan 8-10  Jan Adolfsson

Plan 11-14 Björn Rundberg