Sophantering

     

    Brf GÄSTSALEN 4

Sophantering

Soprummen ligger på plan 1 i nedre entréplanet. Det inre soprummet används för mellanlagring av hushållsavfall, elavfall och övrigt förpackningsavfall.

Hushållssoporna hämtas av Kommunens sopentreprenör. Övriga sopor, som skall källsorteras hämtas av vår egen sopentreprenör.


Du som har hemhjälp, se till att dessa är informerade om våra regler  för sophantering.


Sortering

Våra sopor skall källsorteras enligt nedan:


Hushållssopor,tex matavfall ej rengjorda förpackningar, kuvert och blöjor


Rengjorda/ursköljda förpackningar uppdelat på

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Plåtförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar


Tidningar, inklusive reklamblad, tidskrifter, broschyrer, skrivpapper och kataloger

Elavfall, tex lysrör, lysrörslampor, glödlampor, mindre elapparater upptill storlek kaffebryggare och batterier


Försök se till att soporna tar så liten plats som möjligt och att hushållssopor alltid lämnas i hopknutna plastpåsar.


Om det inte går att skilja materialen  åt sorterar du efter det viktmässigt dominerande materialet.


Övrigt avfall lämnas till återvinningscentraler som finns i Lövsta och Bromma.


Kommunen kommer fyra gånger per år med en lastbil till torget där vi kan lämna elavfall (upp till microvågsugns  storlek)  samt avfall innehållande kemiska produkter.

Hämtningsdatum och tider meddelas i tidningen  Västerort och på vår anslagstavla.


För att hjälpa dem som har svårt att att själva klara transport till återvinningscentral  hyr styrelsen  en släpvagn en gång om året för att ombesörja gemensam bortforsling av sopor som inte kan källsorteras. 


Tack för att du sorterar!