Parkering

     

    Brf GÄSTSALEN 4

Parkeringsplatser

Föreningen har 17 parkeringsplatser. Kontakta någon i styrelsen för att ställa dig i kö.


När du parkerar ska du ställa bilen med vänster hjul på den vita markeringslinjen. Detta för att alla ska spara in utrymme för föraren till höger att komma in I bilen.


Befintlig timer får inte spärras eller på annat sätt manipuleras.

Motorvärmare ska du använda endast i samband med att du ska använda och köra bilen bilen.


Kupévärmaren får inte vara på mer än 600 W p.g.a risk för överbelastning i elcentral.


Tvätt av motorfordon får ej ske på parkeringsplatser.


El är tillgänglig i uttagen under den kalla årstiden normalt från november till och med mars månad.


Hyran för en P-plats är idag kr 300 SEK per månad för platserna nr 1-16 och kr 200 SEK för den mindre platsen nr 17.


Parkeringsplatser och cykelrum är förbehållet bostadsrättsägare och kan ej nyttjas av boende i andra hand.


När hyresgästen flyttar ut så förloras parkeringsplatser som är knutna till medlemen.

Om bostadsrättshavaren på nytt vill ha en parkering, när denna flyttar tillbaka, får man på nytt ställa sig i kö.


Besöksparkering

Besökande/gäster hänvisas till kommunens parkeringar, exempelvis Maltesholmsvägen och Medsolsbacken (observera datumparkering)


OBS! att det för närvarande är kö till P-platser.