Nycklar & Lås

     

    Brf GÄSTSALEN 4

Lås, Nycklar & Inpasseringsbrickor

Lås och nycklar ASSA

Vårt gemensamma låssystem är av fabrikat ASSA med beteckningen CFP853 som är instansat på våra lägenhetsnycklar tillsammans med lägenhetsnummer L1-54.

För att få ett för hela huset fungerande låssystem är det viktigt att vi anlitar vår låssmed vid problem med lås och nycklar.

Låssmeden är Vällingby Låsservice, Hässelby Torg 2, telefon 08-89 79 30.

Behöver du flera nycklar ska du kontakta låssmeden, ta med lägenhetsbevis

(köpeavtal/överlåtelseavtal)och legitimation samt den nyckel du vill duplicera.

Ombud måste ha fullmakt från dig.

Om du blivit utelåst eller tappat din nyckel eller av andra skäl behöver byta lås ska du ta hjälp av vår låssmed. Efter ordinarie arbetstid ska du vänta tills telefonsvararen talar om vilken låssmed du ska kontakta. 


Har du problem med nycklar till postboxen eller bokning av tvättstugan ska du kontakta Tekniska Gruppen (TG) eller styrelsen.

 

Porttelefonsystemet APTUS med elektroniska inpasseringsbrickor

Systemet har installerats av Bromma Lås, Registervägen 38, Abrahamsberg,

Telefon 08-25 00 42. Kontaktperson Peter Fogelmark


Besvara uppringning (uppringande telefonnummer finns i din pärm)

-Lyft luren vid ringsignal

-Tala med besökaren

-Acceptera besöket: Tryck 5, lägg på luren

-Neka besöket: Lägg på luren


Mellan klockan 21:00 och 07:00 måst besökare knappa in ditt telefonnummer och trycka OK eftersom uppringning via namnsökning är avstängd under denna tid.


Inpassering för behöriga med bricka

-Håll din beröringsfria bricka framför nyckelhålssymbolen i knappsatsen

-Symbol och grönt sken indikerar att porten är öppen

-Symbol och rött sken indikerar icke godkänd passage


Varje lägenhetshavare har fått (minst) 4 st. brickor unika för varje lägenhet.

Behöver du fler brickor beställs dessa hos styrelsen till en kostnad av kr 300:-/styck.


Borttappade brickor ska omedelbart anmälas till styrelsen

Denna bricka avprogrammeras (tas bort ur systemet) och ny programmeras till en kostnad av kr 300:-.

Detta för att skydda oss från obehöriga besök.


Vid fel på porttelefonsystemet ska du snarast kontakta styrelsen.

Är ingen i styrelsen anträffbar ska du i akuta lägen kontakta installatören Bromma Lås.