Felanmälan

     

    Brf GÄSTSALEN 4

Felanmälan

Akuta fel

Vi har ett avtal med Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB.

Larmnummer 08-18 60 00.

Detta nummer är endast avsett för allvarliga akuta fel.


Fel i gemensamma utrymmen

Kontakta Tekniska Gruppen (TG) i första hand, eller någon i styrelsen.


Fel på hissarna

Kontakta TG alternativt någon i styrelsen.

Om du fastnar i hissen ska du använda nödtelefonen.

Håll knappen intryckt i 10 sekunder så svarar hissjouren.


Fel i egna lägenheten

Kontakta Tekniska Gruppen (TG) eller se förslagen på hantverkare.

Vid akuta fel kontaktas Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB.

Alla åtgärder bekostas av lägenhetshavaren.