Brandsäkerhet

     

    Brf GÄSTSALEN 4

Brandskydd & Brandsäkerhet

Fungerande brandvarnare

Prova regelbundet din brandvarnare.

Om den inte fungerar kontakta Tekniska Gruppen (TG).


Lämna aldrig levande ljus

Släck när du lämnar rummet.


Blockera inte hisshallarna

Rollatorer, cyklar och liknande hindrar din väg ut och räddningstjänstens väg in.


Gå aldrig ut i rökfylld hisshall

Stanna i din lägenhet. Larma 112.


Om brand uppstår i lägenheten

Om det gäller en mindre brand eller rökutveckling som du själv kan släcka med brandfilt eller liknande t.ex. något på spisen eller en brödrost som ryker gör så här:

Öppna inte lägenhetsdörren för då kommer röken ut i hisshallen där det finns en brandvarnare som startar brandlarmet och brandluckan på taket öppnas.

Öppna i stället fönster och balkongdörr så att röken vädras ut. När det är klart slutar din egen brandvarnare att ljuda.


Är det en allvarligare brand som du inte själv klarar av ska du stänga fönster och dörrar. Larma 112. Lämna lägenheten och stäng in branden.


Förvaring av brandfarliga varor

Varor som T-röd, bensin, gasol, aceton, förtunning, spolarvätska, tändvätska samt de flesta sprayburkar klassas som brandfarliga.

Styrs av föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I lägenheten och på den inglasade balkongen (samma regler som inomhus) får dessa varor förvaras, under förutsättning att de bara är för hushållets behov. Exempel är vätska i behållare av högst 10 liter och gasolbehållare med volymen högst 5 liter (typ 2012).

Brandfarliga varor får inte förvaras i förråden eller hisshallarna.


Denna skrivelse är till för allas vår trygghet och hur vi kan skydda oss och våra grannar mot brand.