Uthyrning andra hand

     

    Brf GÄSTSALEN 4

Uthyrning andra hand

Blankett för ansökan om uthyrning av   bostadsrätt i andra hand.


Andrahandsuthyrning får endast ske efter godkännande av styrelsen.

Skäl som kan godkännas är provboende, tjänst eller studier på annan ort. Vid uthyrning ska ett kontrakt skrivas mellan medlem och hyresgäst med kopia till styrelsen.


Blanketten